»

Seminars

In het kader van scholing en vorming organiseert InTact jaarlijks een aantal seminars (dag- en weekendseminars). Tijdens een seminar wordt dieper ingegaan op een aantal thema's die voor verslaafden en hun naasten van belang zijn, maar die tijdens een wekelijkse gespreksbijeenkomst niet altijd uitgebreid besproken kunnen worden. De seminars staan dus in het teken van verdieping en persoonlijke groei.

Download hier de Seminargids 2013-2014 voor een overzicht en meer uitleg over de seminars.

Let op wijziging!

Weekend seminar 'Zingeving'

Van vrijdag 11 april 18.00 uur tot en met zondag 13 april.

• weekendseminar in Kloster Frenswegen, Klosterstrasse 9, Nordhorn Duitsland

• voor verslaafden en naasten van verslaafden

• maximaal 20 deelnemers

Vragen als: “Wat geeft je leven richting en zin? Waar heb jij plezier in? “staan
centraal dit weekend.

Een uitdagend weekend om bij jezelf naar binnen te kijken waar jouw drive ligt. We gaan dit doen met verschillende ondersteunende activiteiten en andere
werkvormen. Hiernaast is er voldoende mogelijkheid om uit te wisselen.

Een seminar geleid door Cisca Terlouw en Anne-Marie Luiten.
Cisca Terlouw is geestelijk verzorger en werkt in de verslavingszorg. In haar werk biedt ze begeleiding bij zingevingsproblematiek en zoekt samen met haar gesprekspartner naar krachtbronnen en inspiratie.

Anne-Marie Luiten is coördinator InTact zelfhulp en heeft jarenlange ervaring als manager en sociotherapeut in diverse settingen binnen Tactus Verslavingszorg.


Wil je een seminargids ontvangen?
Mail dan naar info@intactzelfhulp.nl en vraag er één aan.