»

Seminars

In het kader van scholing en vorming organiseert Intact jaarlijks een aantal seminars (dag- en weekendseminars). Tijdens een seminar wordt dieper ingegaan op een aantal thema's die voor verslaafden en hun naasten van belang zijn, maar die tijdens een wekelijkse gespreksbijeenkomst niet altijd uitgebreid besproken kunnen worden. De seminars staan dus in het teken van verdieping en persoonlijke groei.

Download hier de Seminargids 2013-2014 voor een overzicht en meer uitleg over de seminars.

Wil je een seminargids ontvangen?
Mail dan naar info@intactzelfhulp.nl en vraag er één aan.

Decemberseminar
Bekijk hier de uitnodiging voor het Decemberseminar 2014 op 12/13/14 december!